Nyheter

27/5
2020
Information om SM 2020 - uppdaterad
›› av Patrik Karlsson

Svenska Orienteringsförbundet avvaktar Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer (planeras att presenteras den 3 juni) innan beslut fattas om SM sprint kan arrangeras någon av de två planerade helgerna i augusti.

 /Tävlingsledningen

gm Patrik Karlsson, samordnare

kontakt: patrik@pktk.se 0767601455 Nyhet 2020-04-28

Svenska Orienteringsförbundet har släppt ett preliminärt basprogram för höstens planerade värdetävlingar. I det förslaget har SM Sprint i Växjö planerats in helgerna 8-9 augusti eller 15-16 augusti.

Fortfarande äringa beslut fattade, då ovissheten fortsatt är stor om rekommendationer och begränsningar i samhället för senare delen av sommaren. Nationella rekommendatationer förväntas under slutet av maj och förhoppningsvis kan även beslut då fattas om vårt arrangemang.

 /Tävlingsledningen

gm Patrik Karlsson, samordnare

kontakt: patrik@pktk.se 0767601455 Nyhet 2020-04-28

Beslut om att flytta SM sprint i tid till annat datum har nu fattats av Svenska Orienteringsförbundet.

Ett nytt datum är inte bestämt, men vi för dialog med förbundet för att så snabbt som möjligt få ett nytt datum att jobba mot. Samtidigt vill vi att det nya datumet ska vara ett hållbart alternativ i pandemins spår. Med nytt datum kan även förutsättningarna för oss som arrangör komma att ändras; exempelvis anpassningar i upplägget eller kan våra möjligheter med tillgång till lokaler/ytor etc. ändras. Funktionsansvariga har möte inbokat för fortsatt planering.

 /Tävlingsledningen

gm Patrik Karlsson, samordnare

kontakt: patrik@pktk.se 0767601455 


Nyhet 2020-04-16

Läget fortsätter att vara osäkert kring vårt SM-arrangemang 30-31/5. Vi för diskussioner med SOFT och de försöker lägga det totala pusslet för tävlingar framåt med det bästa de vet för stunden.

Tid för arrangemanget som diskuterats mest just nu är:

  • Arrangera på utsatt datum, 30-31 maj
  • Nytt datum slutet av juni
  • Nytt datum början/mitten av augusti
  • Nytt datum slutet av september

Oavsett datum och upplägg finns osäkerhet kring eventuella restriktioner och därmed förändringar i upplägg på tävlingarna. Dessutom kan förutsättningarna för alla funktionärer ändras genom eventuella nya tävlingsdatum och där krävs en personalplanering och kontakt.     

Beslut om arrangemang på tidigare utsatt datum (alltså 30-31 maj) ska fattas senast i slutet april.

/Tävlingsledningen

gm Patrik Karlsson, samordnare

kontakt: patrik@pktk.se 0767601455 


Nyhet 2020-03-12

Vi har haft avstämning i gruppen av funktionsansvariga till SM 2020 och har en nära dialog med Svenska Orienteringsförbundet om vårt arrangemang till sommaren.

Vi fortsätter planera för att kunna genomföra SM vid ordinarie datum, 30-31 maj. Beslut om genomförandet bedömer vi behöva fattas senast sista helgen i april. Under tiden fram tills dess kommer vi ha fler avstämningar och vi kommer att göra oss förberedda på andra möjliga alternativ, såsom flytt till alternativa datum eller förändrade upplägg i arrangemanget.

För närvarande är osäkerheten stor om hur pandemin utvecklas i Sverige. Det sätter spår i planeringen, med utmaningar som vi inte normalt står inför. Men vår förhoppning och ambition är att kunna genomföra SM som planerat och vi är övertygade om att alla gör det på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar vi har.

/Tävlingsledningen

gm Patrik Karlsson, samordnare

kontakt: patrik@pktk.se 0767601455


Nyhet 2020-03-12 

Med anledning av den pågående pandemin har en rad beslut fattats som inverkar på möjligheten att arrangera SM i orientering i maj. Exempelvis råder i dagsläget förbud mot stora folksamlingar.

Svenska Orienteringsförbundet har ännu inte fattat några beslut som rör vårt SM-arrangemang. Däremot är vårens övriga SM-tävlingar (natt och ultralång) beslutade att flyttas till senare tidpunkt.

Förbundets råd till oss just nu är att vi ska vara förberedda på att även vårt arrangemang kan komma att flyttas.

Händelseutvecklingen gör att vi behöver ha ett mer öppet förhållningssätt i vår planering. 

Vi behöver fortsätta våra förberedelser för SM, med ambitionen att tävlingarna ska kunna genomföras sista helgen i maj. Samtidigt måste vi vara beredda på nya förutsättningar och ta oss an de utmaningar det kan medföra med en lösningsfokuserad och kreativ inställning. 

Vår ambition är att arrangera SM i sprintorientering 2020 och vi ska bjuda våra deltagare på ett bra och rättvist arrangemang, som även berikar orienteringssporten i Växjö med omnejd!

/Tävlingsledningen

gm Patrik Karlsson, samordnare

kontakt: patrik@pktk.se 0767601455

Inga nyheter kunde hittas i:
juni 2020

Aktuellt

Samarbetspartners

Senaste från SOFT

Felaktigt RSS-flöde
Länk till Svensk Orientering››

Logga in på intranätet


Kontakt

Info ›› info@vaxjook.se

Web ›› web@vaxjook.se