Nyheter

10/5
2020
Naturpasset 2020
›› av Motionskommittén

Trots bankontroll och kontroll av frågor har det smugit in sig fel i frågorna för Naturpass Cykel.

Rätt fråga 7. I vägskälet finns en större elcentral. Vilket nummer och namn står på byggnaden?

 1. N429 Askummetorp

x. P531 Kvälleberg

2. S643 Knutstorp

Osålda paket i Vokalen och försäljningsställena har kompletterats med rätt fråga. Har du osålda paket komplettera gärna dessa med rätt fråga. Kompletteringsblad finns i VOKalen, köket. Eller kontakta någon i motionskommittén. Har du sålt paket - ge gärna även dessa köpare en komplettering.

När det gäller fråga 22 har det varit svårt att hitta reflexerna, men det är nu åtgärdat.

 Motionskommittén 

Inga nyheter kunde hittas i:
juni 2020

Aktuellt

Samarbetspartners

Senaste från SOFT

Felaktigt RSS-flöde
Länk till Svensk Orientering››

Logga in på intranätet


Kontakt

Info ›› info@vaxjook.se

Web ›› web@vaxjook.se